Tin tức dự án

Kiểm tra cập nhật thị trường bất động sản

Hình ảnh tuyệt đẹp tại khu đô thị Hồng Hà Eco City (Phần 1)

Sau đây là những hình ảnh thực tế tuyệt đẹp tại khu đô thị sinh thái Hồng Hà Eco City (Phần 1)

Đường nội bộ xanh mát tại Hồng Hà Eco City

Đường xung quanh xanh mát

Hoa nở trong khu đô thị

Khuân viên xanh mát tại Hồng Hà Eco City

Khuân viên xanh mát tại KĐT Hồng Hà Eco City

Trẻ em vui chơi tại công viên 2 hectare

Trẻ em vui chơi tại công viên 2 hectare

Trẻ em vui chơi tại công viên

Trẻ em vui chơi