Tin tức dự án

Kiểm tra cập nhật thị trường bất động sản

Cập nhật tiến độ dự án Hồng Hà Eco City ngày 06/01/2018

Một vài tòa chung cư thương mại trong tổng thể khu đô thị sinh thái Hồng Hà Eco City đang lên tầng rất nhanh và tiến độ rất tốt. Đây là tiến độ thực tế mới nhất dự án Hồng Hà Eco City – 3 tòa chung cư thương mại ngày 06/01/2018 . Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tiến độ mới nhất các tòa chung cư và tiến độ tổng thể dự án để khách hàng dễ dàng theo dõi được tiến độ thường xuyên.

Cập nhật tiến độ dự án Hồng Hà Eco City

Cập nhật tiến độ dự án Hồng Hà Eco City – 3 tòa chung cư thương mại

Cập nhật tiến độ dự án Hồng Hà Eco City – 3 tòa chung cư thương mại

Cập nhật tiến độ dự án Hồng Hà Eco City – 3 tòa chung cư thương mại